User Tools

Site Tools


10046-laloides-tigris-la-gi

Laloides tigris
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Laloides
Loài (species) L. tigris
Danh pháp hai phần
Laloides tigris
Tomasovic & Grootaert, 2003

Laloides tigris là một loài ruồi trong họ Asilidae. Laloides tigris được Tomosovic & Grootaert miêu tả năm 2003. Loài này phân bố ở miền Ấn Độ - Mã Lai.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Laloides tigris tại Wikispecies
10046-laloides-tigris-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)