User Tools

Site Tools


10011-laje-do-muria-la-gi

Laje do Muriaé là một đô thị thuộc bang Rio de Janeiro, Brasil. Đô thị này có diện tích 250,518 km², dân số năm 2007 là 8238 người, mật độ 32,9 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
10011-laje-do-muria-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)