User Tools

Site Tools


10006-lagynogaster-fuliginosa-la-gi

Lagynogaster fuliginosa
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Lagynogaster
Loài (species) L. fuliginosa
Danh pháp hai phần
Lagynogaster fuliginosa
Hermann, 1917

Lagynogaster fuliginosa là một loài ruồi trong họ Asilidae. Lagynogaster fuliginosa được Hermann miêu tả năm 1917. Loài này phân bố ở miền Ấn Độ - Mã Lai.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Lagynogaster fuliginosa tại Wikispecies
10006-lagynogaster-fuliginosa-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)