User Tools

Site Tools


09879-l-ch-s-h-nh-ch-nh-th-i-b-nh-la-gi

Thái Bình là một tỉnh thuộc vùng đồng bằng sông Hồng, phía bắc giáp các tỉnh Hưng Yên, Hải Dương, thành phố Hải Phòng, phía nam giáp tỉnh Nam Định, phía đông giáp vịnh Bắc Bộ, phía tây giáp tỉnh Hà Nam.

Trước khi thành lập tỉnh[sửa | sửa mã nguồn]

Vùng đất thuộc tỉnh Thái Bình ngày nay, vào thời Bắc Thuộc trước thế kỉ 10, thuộc hương Đa Cương (vùng đất từ sông Luộc ra đến biển) của quận Giao Chỉ. Thời 12 sứ quân vùng đất này là căn cứ của sứ quân Trần Lãm. Tới nhà Hậu Lê, thời vua Lê Thánh Tông về sau vùng đất Thái Bình ngày nay thuộc trấn Sơn Nam. Đến cuối thời nhà Lê trung hưng sang đầu nhà Nguyễn, vùng này thuộc trấn Sơn Nam Hạ. Năm 1832, vua Minh Mạng nhà Nguyễn cắt hai phủ Thái Bình, Kiến Xương nhập vào tỉnh Nam Định, nhập phủ Tiên Hưng vào tỉnh Hưng Yên.

Tỉnh Thái Bình - Những thay đổi hành chính[sửa | sửa mã nguồn]

Năm 1890, Toàn quyền Đông Dương ra nghị định thành lập tỉnh Thái Bình, gồm phủ Thái Bình, phủ Kiến Xương (tách từ tỉnh Nam Định) và huyện Thần Khê (tách từ tỉnh Hưng Yên và sáp nhập vào phủ Thái Bình - sau đổi tên là phủ Thái Ninh). Tỉnh lỵ đặt tại phủ lỵ Kiến Xương, bờ nam sông Trà Lý. Vị trí này nằm trên đường Hải Phòng- Nam Định nhưng chỉ cách Nam Định 17km nên người dân nơi đây thường đi phà Tân Đệ (sau này là cầu) sang Nam Định mua các thứ cần thiết.

Năm 1894, Toàn quyền Đông Dương ra nghị định cắt hai huyện Hưng Nhân và Duyên Hà thuộc phủ Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên sáp nhập vào tỉnh Thái Bình; lấy sông Luộc làm ranh giới giữa hai tỉnh Hưng Yên và Thái Bình. Như vậy lúc mới thành lập, tỉnh Thái Bình gồm có 3 phủ Kiến Xương, Thái Ninh, Tiên Hưng với tổng cộng là 12 huyện Đông Quan, Duyên Hà, Hưng Nhân, Trực Định, Phụ Dực, Quỳnh Côi, Thanh Quan, Thư Trì, Thụy Anh, Tiền Hải, Thần Khê, Vũ Tiên.

Sau đó, đơn vị hành chính cấp phủ bị loại bỏ, các huyện có sở lị phủ thì đổi theo tên của phủ kiêm quản trước đó: Thanh Quan thành Thái Ninh, Trực Định thành Kiến Xương, Thần Khê thành Tiên Hưng.

Tỉnh lị tỉnh Thái Bình khi mới thành lập năm 1890, đặt tại xã Kỳ Bố, trước là huyện lị của huyện Vũ Tiên (từ thời Minh Mạng).

Năm 1955, điều chỉnh một số xã thuộc các huyện Đông Quan, Tiên Hưng, Phụ Dực, Quỳnh Côi, Thụy Anh, Tiền Hải và Thái Ninh.[1]

Năm 1957, đổi tên một số xã thuộc huyện Hưng Nhân.[2]

Năm 1958, điều chỉnh một số xã thuộc các huyện Thụy Anh, Phụ Dực, Quỳnh Côi[3], Kiến Xương, Vũ Tiên[4].

Năm 1963, điều chỉnh địa giới thị xã Thái Bình và các huyện Vũ Tiên, Thư Trì[5]. Cùng năm, điều chỉnh địa giới một số xã thuộc các huyện Đông Quan, Thụy Anh, Phụ Dực, Kiến Xương[6]

Năm 1968, thành lập xã Thụy Tân thuộc huyện Thụy Anh.[7]

Năm 1969, hợp nhất huyện Đông Quan và huyện Tiên Hưng thành một huyện lấy tên là huyện Đông Hưng; hợp nhất huyện Hưng Nhân, huyện Duyên Hà và 5 xã: Bắc Sơn, Đông Đô, Hòa Bình, Chi Lăng và Tây Đô của huyện Tiên Hưng (cũ) thành một huyện lấy tên là huyện Hưng Hà; hợp nhất huyện Quỳnh Côi và huyện Phụ Dực thành một huyện lấy tên là huyện Quỳnh Phụ; hợp nhất huyện Thái Ninh và huyện Thụy Anh thành một huyện lấy tên là huyện Thái Thụy; hợp nhất huyện Vũ Tiên và huyện Thư Trì thành một huyện lấy tên là huyện Vũ Thư; điều chỉnh địa giới huyện Vũ Tiên (cũ) và huyện Kiến Xương[8]. Cùng năm, điều chỉnh địa giới huyện Kiến Xương và huyện Tiền Hải[9].

Năm 1974, chia tách một số xã thuộc huyện Kiến Xương.

Năm 1975, chia tách một số xã thuộc huyện Thái Thụy, Tiền Hải.[10]

Năm 1976, chia tách một số xã thuộc các huyện Thái Thụy, Quỳnh Phụ, Vũ Thư, Tiền Hải, Hưng Hà.[11]

Năm 1977, hợp nhất và điều chỉnh một số xã thuộc huyện Hưng Hà.[12]

Năm 1982, chia tách một số xã thuộc huyện Vũ Thư[13]. Cùng năm, điều chỉnh địa giới thị xã Thái Bình và huyện Vũ Thư[14].

Năm 1986, điều chỉnh địa giới thị xã Thái Bình và huyện Vũ Thư[15]. Cùng năm, chia tách một số xã, thị trấn thuộc các huyện Đông Hưng[16], Thái Thụy[17], Tiền Hải, Vũ Thư[18].

Năm 1988, thành lập thị trấn Thanh Nê thuộc huyện Kiến Xương.[19]

Năm 1989, chia tách một số xã thuộc huyện Vũ Thư[20]. Cùng năm, thành lập một số phường, thị trấn thuộc thị xã Thái Bình và huyện Hưng Hà[21].

Năm 1990, mở rộng thị trấn Quỳnh Côi thuộc huyện Quỳnh Phụ.[22]

Năm 2002, thành lập một số phường, xã, thị trấn thuộc thị xã Thái Bình và huyện Kiến Xương.[23]

Năm 2004, thành lập thành phố Thái Bình.[24]

Năm 2005, điều chỉnh và thành lập một số xã, thị trấn thuộc các huyện Quỳnh Phụ, Hưng Hà.[25]

Năm 2007, điều chỉnh địa giới thành phố Thái Bình và các huyện Vũ Thư, Kiến Xương, Đông Hưng; thành lập một số phường thuộc thành phố Thái Bình.[26]

 1. ^ Nghị định số 625-TTg năm 1955 của Thủ tướng Chính phủ.
 2. ^ Quyết nghị số 485 TC/CB năm của UBHC tỉnh Thái Bình.
 3. ^ Nghị định 129-TTg năm 1958 của Thủ tướng Chính phủ.
 4. ^ Quyết định số 63/TCCB năm 1958 của UBHC Khu Tả Ngạn.
 5. ^ Quyết định số 53-CP năm 1963 của Hội đồng Chính phủ.
 6. ^ Quyết định số 71-NV năm 1963 của Bộ Nội vụ.
 7. ^ Quyết định số 383-NV năm 1968 của Bộ Nội vụ.
 8. ^ Quyết định số 93-CP năm 1969 của Hội đồng Chính phủ.
 9. ^ Quyết định số 428-NV năm 1969 của Bộ Nội vụ
 10. ^ Quyết định số 234-BT năm 1975 của Bộ trưởng Phủ thủ tướng.
 11. ^ Quyết định số 1507/TCCP năm 1976 của Ban Tổ chức Chính phủ.
 12. ^ Quyết định số 618-VP18 năm 1977 của Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.
 13. ^ Quyết định số 63-HĐBT năm 1982 của Hội đồng Bộ trưởng.
 14. ^ Quyết định số 67-HĐBT năm 1982 của Hội đồng Bộ trưởng.
 15. ^ Quyết định số 24-HĐBT năm 1986 của Hội đồng Bộ trưởng.
 16. ^ Quyết định số 159-HĐBT năm 1986 của Hội đồng Bộ trưởng.
 17. ^ Quyết định số 75-HĐBT năm 1986 của Hội đồng Bộ trưởng.
 18. ^ Quyết định số 169-HĐBT năm 1986 của Ban Tổ chức Chính phủ.
 19. ^ Quyết định số 102-HĐBT năm 1988 của Hội đồng Bộ trưởng.
 20. ^ Quyết định số 4-HĐBT năm 1989 của Hội đồng Bộ trưởng.
 21. ^ Quyết định số 72-HĐBT năm 1989 của Hội đồng Bộ trưởng.
 22. ^ Quyết định số 580-TCCP năm 1990 của Ban Tổ chức Chính phủ.
 23. ^ Nghị định số 45/2002/NĐ-CP của Chính phủ.
 24. ^ Nghị định số 117/2004/NĐ-CP của Chính phủ.
 25. ^ Nghị định số 61/2005/NĐ-CP năm 2005 của Chính phủ.
 26. ^ Nghị định số 181/2007/NĐ-CP năm 2007 của Chính phủ.
09879-l-ch-s-h-nh-ch-nh-th-i-b-nh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)