User Tools

Site Tools


09867-l-brea-la-gi

Lábrea là một đô thị thuộc bang Amazonas, Brasil. Đô thị này có diện tích 68229,01 km², dân số năm 2007 là 36656 người, mật độ 0,54 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
09867-l-brea-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)