User Tools

Site Tools


09816-kurixalus-la-gi

Kurixalus
Rhacophorus appendiculatus (KU 330228) from the forest in the crater of Mt. Cagua - ZooKeys-266-001-g042.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Chordata
Lớp (class) Amphibia
Bộ (ordo) Anura
Họ (familia) Rhacophoridae
Phân họ (subfamilia) Rhacophorinae
Chi (genus) Kurixalus
Ye, Fei & Dubois in Fei, 1999
Các loài

Xem trong bài.

Kurixalus là một chi động vật lưỡng cư trong họ Rhacophoridae, thuộc bộ Anura. Chi này có 10 loài và 10% bị đe dọa hoặc tuyệt chủng.[1]

  1. ^ “Danh sách lưỡng cư trong sách Đỏ”. IUCN. Truy cập ngày 3 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Kurixalus tại Wikispecies
09816-kurixalus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)