User Tools

Site Tools


09800-kungota-la-gi

Kungota là một khu tự quản (tiếng Slovenia: občine, số ít – občina) trong vùng Podravska của Slovenia. Kungota có diện tích 49 km2, dân số là theo điều tra ngày 31 tháng 3 năm 2002 là 4317 người. Thủ phủ khu tự quản Kungota đóng tại Zgornja Kungota[1].

09800-kungota-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)