User Tools

Site Tools


09753-ktyrimisca-setifemur-la-gi

Ktyrimisca setifemur
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Ktyrimisca
Loài (species) K. setifemur
Danh pháp hai phần
Ktyrimisca setifemur
Lehr, 1967

Ktyrimisca setifemur là một loài ruồi trong họ Asilidae. Ktyrimisca setifemur được Lehr miêu tả năm 1967. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Ktyrimisca setifemur tại Wikispecies
09753-ktyrimisca-setifemur-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)