User Tools

Site Tools


09751-ktyrimisca-griseicolor-la-gi

Ktyrimisca griseicolor
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Ktyrimisca
Loài (species) K. griseicolor
Danh pháp hai phần
Ktyrimisca griseicolor
(Lehr, 1964)

Ktyrimisca griseicolor là một loài ruồi trong họ Asilidae. Ktyrimisca griseicolor được Lehr miêu tả năm 1964. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Ktyrimisca griseicolor tại Wikispecies
09751-ktyrimisca-griseicolor-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)