User Tools

Site Tools


09748-ktyr-kazenasi-la-gi

Ktyr kazenasi
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Ktyr
Loài (species) K. kazenasi
Danh pháp hai phần
Ktyr kazenasi
Lehr, 1981

Ktyr kazenasi là một loài ruồi trong họ Asilidae. Ktyr kazenasi được Lehr miêu tả năm 1981. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Ktyr kazenasi tại Wikispecies
09748-ktyr-kazenasi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)