User Tools

Site Tools


09747-ktyr-junctus-la-gi

Ktyr junctus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Ktyr
Loài (species) K. junctus
Danh pháp hai phần
Ktyr junctus
Becker, 1923

Ktyr junctus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Ktyr junctus được Becker miêu tả năm 1923. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Ktyr junctus tại Wikispecies
09747-ktyr-junctus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)