User Tools

Site Tools


09746-ktyr-caucasicus-la-gi

Ktyr caucasicus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Ktyr
Loài (species) K. caucasicus
Danh pháp hai phần
Ktyr caucasicus
(Richter, 1963)

Ktyr caucasicus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Ktyr caucasicus được Richter miêu tả năm 1963. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Ktyr caucasicus tại Wikispecies
09746-ktyr-caucasicus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)