User Tools

Site Tools


09729-kruj-la-gi

Krujë
—  Đô thị  —
Castle Krija Albania 2004-07-08.jpg
Krujë trên bản đồ Thế giới
Krujë

Krujë

Quốc gia  Albania
Hạt Durrës
Quận Krujë
Dân số (2005)
 • Tổng cộng 13.113 người
Múi giờ (UTC+1)
1501 sửa dữ liệu
Mã điện thoại 511 sửa dữ liệu
Thành phố kết nghĩa Cortona sửa dữ liệu

Krujë là một đô thị trong quận Krujë thuộc hạt Durrës, Albania. Dân số năm 2005 là 13113 người[1].

  1. ^ “Communes of Albania”. Truy cập ngày 15 tháng 6 năm 2012. 

Bản mẫu:Quận Krujë

09729-kruj-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)