User Tools

Site Tools


09718-kri-evci-la-gi

Križevci là một khu tự quản (tiếng Slovenia: občine, số ít – občina) trong vùng Pomurska của Slovenia. Križevci có diện tích 46.2 km2, dân số là theo điều tra ngày 31 tháng 3 năm 2002 là 3663 người. Thủ phủ khu tự quản Križevci đóng tại Križevci pri Ljutomeru[1].

09718-kri-evci-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)