User Tools

Site Tools


09652-kranjska-gora-la-gi

Kranjska Gora là một khu tự quản (tiếng Slovenia: občine, số ít – občina) trong vùng Gorenjska của Slovenia. Kranjska Gora có diện tích 256.3 km2, dân số là theo điều tra ngày 31 tháng 3 năm 2002 là 5247 người. Thủ phủ khu tự quản Kranjska Gora đóng tại Kranjska Gora[1].

09652-kranjska-gora-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)