User Tools

Site Tools


09603-kostanjevica-na-krki-la-gi

Kostanjevica na Krki là một khu tự quản (tiếng Slovenia: občine, số ít – občina) trong vùng Spodnjeposavska của Slovenia. Kostanjevica na Krki có diện tích 58.3 km2, dân số là theo điều tra ngày 31 tháng 3 năm 2002 là 2419 người. Thủ phủ khu tự quản Kostanjevica na Krki đóng tại Kostanjevica na Krki[1].

09603-kostanjevica-na-krki-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)