User Tools

Site Tools


09529-kolsh-lezh-la-gi

Kolsh, Lezhë
—  Xã  —
Kolsh, Lezhë trên bản đồ Thế giới
Kolsh, Lezhë

Kolsh, Lezhë

Quốc gia  Albania
Hạt Lezhë
Quận Lezhë
Dân số (2005)
 • Tổng cộng 4.925 người
Múi giờ (UTC+1)

Kolsh, Lezhë là một xã trong quận Lezhë thuộc hạt Lezhë, Albania. Dân số năm 2005 là 4925 người[1].

  1. ^ “Communes of Albania”. Truy cập ngày 15 tháng 6 năm 2012. 

Bản mẫu:Quận Lezhë

09529-kolsh-lezh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)