User Tools

Site Tools


09305-kh-i-la-gi

Khói là tập hợp các khí và các hạt chất lỏng hoặc chất rắn lơ lửng trong không khí[1] sinh ra khi một nguyên liệu bị đốt cháy hoặc chưng khô, kèm theo đó là một lượng không khí bị cuốn theo và trộn lẫn vào các phần tử đó. Thường thì nó là sản phẩm phụ không mong muốn của sự cháy (trong bếp lò, đèn dầu, nến, lò sưởi), mặt khác nó cũng có tác dụng phòng trừ sâu bọ, truyền tín hiệu, chế biến thức ăn (xông khói), hút thuốc (thuốc lá, thuốc lào,...) hoặc sử dụng trong quân sự.

09305-kh-i-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)