User Tools

Site Tools


09301-kh-h-u-c-n-nhi-t-i-m-la-gi

Các khu vực có Khí hậu cận nhiệt đới ẩm trên thế giới

  Cfa

  Cwa

Khí hậu cận nhiệt đới ẩm (Phân loại khí hậu Koppen Cfa hoặc Cwa) là một kiểu khí hậu đặc trưng bởi mùa hè nóng và nhiệt độ ẩm, mùa đông lạnh và hanh khô hơn. Đây là kiểu khí hậu phổ biến ở khu vực Đông Á, bao gồm phần phía đông nam lục địa Trung Quốc, những khu vực nhỏ ở dọc eo biển Hàn Quốc và Nhật Bản (Kyushu, Shikoku, và phần lớn Honshu) cùng với miền bắc Việt Nam. Nhiệt độ trung bình các tháng mùa đông dưới 20 độ.

Chịu ảnh hưởng của xoáy thuận và xoáy nghịch thay đổi theo mùa, sự xê dịch của áp cao chí tuyến và áp thấp ôn đới.

09301-kh-h-u-c-n-nhi-t-i-m-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)