User Tools

Site Tools


09223-kastriot-la-gi

Kastriot
—  Xã  —
Quốc gia  Albania
Hạt Dibër
Quận Dibër
Dân số (2005)
 • Tổng cộng 8.517 người

Kastriot là một xã trong quận Dibër thuộc hạt Dibër, Albania. Dân số năm 2005 là 8517 người[1].

  1. ^ “Communes of Albania”. Truy cập ngày 15 tháng 6 năm 2012. 

Bản mẫu:Quận Dibër

09223-kastriot-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)