User Tools

Site Tools


09193-karsenia-la-gi

Karsenia koreana
Tình trạng bảo tồn
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Chordata
Lớp (class) Amphibia
Bộ (ordo) Caudata
Họ (familia) Plethodontidae
Chi (genus) Karsenia
Min, Yang, Bonett, Vieites, Brandon & Wake, 2005
Loài (species) K. koreana
Danh pháp hai phần
Karsenia koreana
Min, Yang, Bonett, Vieites, Brandon & Wake, 2005[2]

Karsenia là một chi động vật lưỡng cư trong họ Plethodontidae, thuộc bộ Caudata. Chi này có 1 loài và không bị đe dọa tuyệt chủng.[3]

09193-karsenia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)