User Tools

Site Tools


09078-kalor-la-gi

Kaloré là một đô thị thuộc bang Paraná, Brasil. Đô thị này có diện tích 193,299 km², dân số năm 2007 là 4752 người, mật độ 20,3 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
09078-kalor-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)