User Tools

Site Tools


09077-kalophrynus-la-gi

Kalophrynus là một chi động vật lưỡng cư trong họ Nhái bầu, thuộc bộ Anura. Chi này có 21 loài[1] và 27% bị đe dọa hoặc tuyệt chủng.[2]

 • Kalophrynus baluensis Kiew, 1984
 • Kalophrynus bunguranus (Günther, 1895)
 • Kalophrynus calciphilus Dehling, 2011
 • Kalophrynus cryptophonus Vassilieva, Galoyan, Gogoleva, Poyarkov, 2014 ,[3][4]
 • Kalophrynus eok Das & Haas, 2003
 • Kalophrynus heterochirus Boulenger, 1900
 • Kalophrynus honbaensis Vassilieva, Galoyan, Gogoleva, and Poyarkov, 2014[3][4]
 • Kalophrynus interlineatus Blyth, 1855
 • Kalophrynus intermedius Inger, 1966
 • Kalophrynus limbooliati Matsui et al., 2012[5]
 • Kalophrynus menglienicus Yang & Su, 1980
 • Kalophrynus minusculus Iskandar, 1998
 • Kalophrynus nubicola Dring, 1984
 • Kalophrynus orangensis Dutta, Ahmed & Das, 2000
 • Kalophrynus palmatissimus Kiew, 1984
 • Kalophrynus pleurostigma Tschudi, 1838
 • Kalophrynus punctatus Peters, 1871
 • Kalophrynus robinsoni Smith, 1922
 • Kalophrynus subterrestris Inger, 1966
 • Kalophrynus tiomanensis Onn, Grismer & Grismer, 2011[6]
 • Kalophrynus yongi Matsui, 2009[7]
 1. ^ Kalophryninae
 2. ^ “Danh sách lưỡng cư trong sách Đỏ”. IUCN. Truy cập ngày 3 tháng 7 năm 2012. 
 3. ^ a ă Vassilieva AB, Galoyan EA, Gogoleva SS, Poyarkov NJ. (2014). "Two new species of Kalophrynus Tschudi, 1838 (Anura: Microhylidae) from the Annamite mountains in southern Vietnam." Zootaxa 3796(3):401-434 Two new species of Kalophrynus Tschudi, 1838 (Anura: Microhylidae) from the Vietnamese mountains.
 4. ^ a ă AMNH
 5. ^ Matsui, M., Nishikawa, K., Belabut, D.M., Norhayati, A., & Yong, H.S. (2012). "A new species of Kalophrynus (Amphibia, Anura, Microhylidae) from Southern Peninsular Malaysia." Zootaxa 3155: 38-46.
 6. ^ Onn, C.K., Grismer, L.L., & Grismer, J. (2011). "A new insular, endemic frog of the genus Kalophrynus Tschudi, 1838 (Anura:Microhylidae) from Tioman Island, Pahang, Peninsular Malaysia." Zootaxa 3123: 60-68.
 7. ^ Matsui, M. (2009). A new species of Kalophrynus with a unique male humeral spine from Peninsular Malaysia (Amphibia, Anura, Microhylidae). Zoological Science 26(8): 579–585. doi:10.2108/zsj.26.579
09077-kalophrynus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)