User Tools

Site Tools


09054-kala-e-dod-s-la-gi

Kala e Dodës
—  Xã  —
Kala e Dodës trên bản đồ Thế giới
Kala e Dodës

Kala e Dodës

Quốc gia  Albania
Hạt Dibër
Quận Dibër
Dân số (2005)
 • Tổng cộng 4.036 người
8308 sửa dữ liệu

Kala e Dodës là một xã trong quận Dibër thuộc hạt Dibër, Albania. Dân số năm 2005 là 4036 người[1].

  1. ^ “Communes of Albania”. Truy cập ngày 15 tháng 6 năm 2012. 

Bản mẫu:Quận Dibër

09054-kala-e-dod-s-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)