User Tools

Site Tools


08948-jothopogon-niveicolor-la-gi

Jothopogon niveicolor
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Jothopogon
Loài (species) J. niveicolor
Danh pháp hai phần
Jothopogon niveicolor
Lehr, 1972

Jothopogon niveicolor là một loài ruồi trong họ Asilidae. Jothopogon niveicolor được Lehr miêu tả năm 1972. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Jothopogon niveicolor tại Wikispecies
08948-jothopogon-niveicolor-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)