User Tools

Site Tools


08916-joartigasia-rubriventris-la-gi

Joartigasia rubriventris
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Joartigasia
Loài (species) J. rubriventris
Danh pháp hai phần
Joartigasia rubriventris
Hermann, 1912

Joartigasia rubriventris là một loài ruồi trong họ Asilidae. Joartigasia rubriventris được Hermann miêu tả năm 1912. Loài này phân bố ở vùng Tân nhiệt đới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Joartigasia rubriventris tại Wikispecies
08916-joartigasia-rubriventris-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)