User Tools

Site Tools


08892-jijoca-de-jericoacoara-la-gi

Jijoca de Jericoacoara là một đô thị thuộc bang Ceará, Brasil. Đô thị này có diện tích 201,858 km², dân số năm 2007 là 15442 người, mật độ 76,5 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
08892-jijoca-de-jericoacoara-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)