User Tools

Site Tools


08876-jesenice-slovenia-la-gi

Jesenice là một khu tự quản (tiếng Slovenia: občine, số ít – občina) trong vùng Gorenjska của Slovenia. Jesenice có diện tích 75.8 km2, dân số là theo điều tra ngày 31 tháng 3 năm 2002 là 21620 người. Thủ phủ khu tự quản Jesenice đóng tại Jesenice[1].

08876-jesenice-slovenia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)