User Tools

Site Tools


08865-jequitib-la-gi

Jequitibá là một đô thị thuộc bang Minas Gerais, Brasil. Đô thị này có diện tích 446,01 km², dân số năm 2007 là 5491 người, mật độ 11,8 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
08865-jequitib-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)