User Tools

Site Tools


08829-jardim-olinda-la-gi

Jardim Olinda là một đô thị thuộc bang Paraná, Brasil. Đô thị này có diện tích 128,515 km², dân số năm 2007 là 1498 người, mật độ 12,5 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
08829-jardim-olinda-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)