User Tools

Site Tools


08656-itatiaia-la-gi

Itatiaia là một đô thị thuộc bang Rio de Janeiro, Brasil. Đô thị này có diện tích 225,54 km², dân số năm 2007 là 31144 người, mật độ 138,4 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
08656-itatiaia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)