User Tools

Site Tools


08643-itapotihyla-langsdorffii-la-gi

Itapotihyla langsdorffii là một loài ếch thuộc họ Nhái bén. Nó là đại diện duy nhất của chi Itapotihyla và không bị đe dọa tuyệt chủng.[2]

Loài này có ở Argentina, Brasil, và Paraguay. Môi trường sống tự nhiên của chúng là rừng ẩm vùng đất thấp nhiệt đới hoặc cận nhiệt đới, đầm nước ngọt, và đầm nước ngọt có nước theo mùa. Chúng hiện đang bị đe dọa vì mất môi trường sống.

  • Dữ liệu liên quan tới Itapotihyla langsdorffii tại Wikispecies
  • Phương tiện liên quan tới Itapotihyla langsdorffii tại Wikimedia Commons
  • Aquino, L., Segalla, M.V., Faivovich, J. & Baldo, D. 2004. Itapotihyla langsdorffii. 2006 IUCN Red List of Threatened Species. Truy cập 21 tháng 7 năm 2007.
  • Duméril & Bibron, 1841: Erpétologie générale ou Histoire naturelle complète des reptiles, vol. 8, tr. 1-792 (texte intégral).
  • Faivovich, Haddad, Garcia, Frost, Campbell & Wheeler, 2005: Systematic review of the frog family Hylidae, with special reference to Hylinae: phylogenetic analysis and taxonomic revision. Bulletin of the American Museum of Natural History, vol. 294, tr. 1-240 (texte intégral).
  • Itapotihyla langsdorffii tại Hệ thống Thông tin Phân loại Tích hợp (ITIS).
  • Itapotihyla langsdorffii tại Hệ thống Thông tin Phân loại Tích hợp (ITIS).
  • Itapotihyla tại trang Trung tâm Thông tin Công nghệ sinh học quốc gia Hoa Kỳ (NCBI).
  • Itapotihyla langsdorffii tại trang Trung tâm Thông tin Công nghệ sinh học quốc gia Hoa Kỳ (NCBI).
08643-itapotihyla-langsdorffii-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)