User Tools

Site Tools


08627-itaperuna-la-gi

Itaperuna là một đô thị thuộc bang Rio de Janeiro, Brasil. Đô thị này có diện tích 1105,566 km², dân số năm 2007 là 104265 người, mật độ 84,3 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
08627-itaperuna-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)