User Tools

Site Tools


08600-itamarati-la-gi

Itamarati là một đô thị thuộc bang Amazonas, Brasil. Đô thị này có diện tích 25275,89 km², dân số năm 2007 là 8048 người, mật độ 0,32 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
08600-itamarati-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)