User Tools

Site Tools


08563-itabora-la-gi

Itaboraí là một đô thị thuộc bang Rio de Janeiro, Brasil. Đô thị này có diện tích 424,219 km², dân số năm 2007 là 210000 người, mật độ 520,9 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
08563-itabora-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)