User Tools

Site Tools


08553-itaara-la-gi

Itaara là một đô thị thuộc bang Rio Grande do Sul, Brasil. Đô thị này có diện tích 171,079 km², dân số năm 2007 là 4633 người, mật độ 27,08 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
08553-itaara-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)