User Tools

Site Tools


08549-ita-de-minas-la-gi

Itaú de Minas là một đô thị thuộc bang Minas Gerais, Brasil. Đô thị này có diện tích 154,015 km², dân số năm 2007 là 14551 người, mật độ 102 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
08549-ita-de-minas-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)