User Tools

Site Tools


08530-ish-m-la-gi

Ishëm
—  Xã  —
Ishëm trên bản đồ Thế giới
Ishëm

Ishëm

Quốc gia  Albania
Hạt Durrës
Quận Durrës
Dân số (2005)
 • Tổng cộng 6.798 người
2015 sửa dữ liệu

Ishëm là một xã trong quận Durrës thuộc hạt Durrës, Albania. Dân số năm 2005 là 6798 người[1].

  • Ibrahim Kodra, họa sĩ quốc tế
  1. ^ “Communes of Albania”. Truy cập ngày 15 tháng 6 năm 2012. 

Bản mẫu:Quận Durrës

08530-ish-m-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)