User Tools

Site Tools


08528-ischnocnema-la-gi

Ischnocnema
SelvamisioTabay.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Chordata
Lớp (class) Amphibia
Bộ (ordo) Anura
Họ (familia) Brachycephalidae
Chi (genus) Ischnocnema
Reinhardt & Lütken, 1862

Ischnocnema là một chi động vật lưỡng cư trong họ Brachycephalidae, thuộc bộ Anura. Chi này có 30 loài và 27% bị đe dọa hoặc tuyệt chủng.[1]

  1. ^ “Danh sách lưỡng cư trong sách Đỏ”. IUCN. Truy cập ngày 3 tháng 7 năm 2012. 
08528-ischnocnema-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)