User Tools

Site Tools


08527-ischiolobos-niveoscutum-la-gi

Ischiolobos niveoscutum
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Ischiolobos
Loài (species) I. niveoscutum
Danh pháp hai phần
Ischiolobos niveoscutum
Hull, 1967

Ischiolobos niveoscutum là một loài ruồi trong họ Asilidae. Ischiolobos niveoscutum được Hull miêu tả năm 1967.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Ischiolobos niveoscutum tại Wikispecies
08527-ischiolobos-niveoscutum-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)