User Tools

Site Tools


08526-ischiolobos-holocephaloides-la-gi

Ischiolobos holocephaloides
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Ischiolobos
Loài (species) I. holocephaloides
Danh pháp hai phần
Ischiolobos holocephaloides
Lindner, 1955

Ischiolobos holocephaloides là một loài ruồi trong họ Asilidae. Ischiolobos holocephaloides được Lindner miêu tả năm 1955.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Ischiolobos holocephaloides tại Wikispecies
08526-ischiolobos-holocephaloides-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)