User Tools

Site Tools


08506-irianjaya-mendax-la-gi

Irianjaya mendax
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Irianjaya
Loài (species) I. mendax
Danh pháp hai phần
Irianjaya mendax
Walker, 1857

Irianjaya mendax là một loài ruồi trong họ Asilidae. Irianjaya mendax được Walker miêu tả năm 1857.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Irianjaya mendax tại Wikispecies
08506-irianjaya-mendax-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)