User Tools

Site Tools


08505-irianjaya-impiger-la-gi

Irianjaya impiger
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Irianjaya
Loài (species) I. impiger
Danh pháp hai phần
Irianjaya impiger
Wulp, 1872

Irianjaya impiger là một loài ruồi trong họ Asilidae. Irianjaya impiger được Wulp miêu tả năm 1872.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Irianjaya impiger tại Wikispecies
08505-irianjaya-impiger-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)