User Tools

Site Tools


08483-iracema-do-oeste-la-gi

Iracema do Oeste là một đô thị thuộc bang Paraná, Brasil. Đô thị này có diện tích 81,538 km², dân số năm 2007 là 2604 người, mật độ 31,3 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
08483-iracema-do-oeste-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)