User Tools

Site Tools


08454-ipatinga-la-gi

Ipatinga là một đô thị thuộc bang Minas Gerais, Brasil. Đô thị này có diện tích 165,509 km², dân số năm 2007 là 238397 người, mật độ 1440,4 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
08454-ipatinga-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)