User Tools

Site Tools


08423-ingerophrynus-la-gi

Ingerophrynus
Bufo biporc M 050409 015 tdp.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Chordata
Lớp (class) Amphibia
Bộ (ordo) Anura
Họ (familia) Bufonidae
Chi (genus) Ingerophrynus
Frost, Grant, Faivovich, Bain, Haas, Haddad, de Sá, Channing, Wilkinson, Donnellan, Raxworthy, Campbell, Blotto, Moler, Drewes, Nussbaum, Lynch, Green & Wheeler, 2006
Các loài

See table.

Ingerophrynus là một chi động vật lưỡng cư trong họ Bufonidae, thuộc bộ Anura. Chi này có 11 loài và 18% bị đe dọa hoặc tuyệt chủng.[1]

08423-ingerophrynus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)