User Tools

Site Tools


08408-indas-de-cartagena-la-gi

Cartagena [de Indias]
—  Khu tự quản  —
[[Tập tin:Flag of Cartagena [de Indias].svg|100px|alt=Hiệu kỳ của Cartagena [de Indias]|border|Hiệu kỳ của Cartagena [de Indias]]]
Hiệu kỳ
[[Tập tin:Escudo de Cartagena [de Indias].svg|80px|alt=Ấn chương chính thức của Cartagena [de Indias]|Ấn chương chính thức của Cartagena [de Indias]]]
Ấn chương
[[Tập tin:Colombia - Bolívar - Cartagena [de Indias].svg|250px|Vị trí của khu tự quản Cartagena [de Indias] trong tỉnh Bolívar]]
Vị trí của khu tự quản Cartagena [de Indias] trong tỉnh Bolívar
Quốc gia  Colombia
Tỉnh (Departmento) Bolívar
Thủ phủ Cartagena de Indias
Diện tích
 • Tổng cộng 570 km2 (220 mi2)
Dân số (28 tháng 5 năm 2005)
 • Tổng cộng 656.632

Cartagena [de Indias] là một khu tự quản thuộc tỉnh Bolívar, Colombia. Thủ phủ của khu tự quản Cartagena [de Indias] đóng tại Cartagena de Indias Khu tự quản Cartagena [de Indias] có diện tích 570 ki lô mét vuông. Đến thời điểm ngày 28 tháng 5 năm 2005, khu tự quản Cartagena [de Indias] có dân số 656632 người.[1]

08408-indas-de-cartagena-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)