User Tools

Site Tools


08401-inaj-la-gi

Inajá là một đô thị thuộc bang Paraná, Brasil. Đô thị này có diện tích 194,705 km², dân số năm 2007 là 2882 người, mật độ 16 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
08401-inaj-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)