User Tools

Site Tools


08398-in-cio-martins-la-gi

Inácio Martins là một đô thị thuộc bang Paraná, Brasil. Đô thị này có diện tích 936,913 km², dân số năm 2007 là 11397 người, mật độ 9,5 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
08398-in-cio-martins-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)