User Tools

Site Tools


08379-illudium-hibernum-la-gi

Illudium hibernum
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Illudium
Loài (species) I. hibernum
Danh pháp hai phần
Illudium hibernum
Richter, 1962

Illudium hibernum là một loài ruồi trong họ Asilidae. Illudium hibernum được Richter miêu tả năm 1962. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Illudium hibernum tại Wikispecies
08379-illudium-hibernum-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)